1 - Business Design - Introduction/ClipID:30743 next clip

Recording date 2021-04-11

Via

IdM-login / Passwort / Studon

Language

English

Organisational Unit

S-OUTREACH - Outreach Support

Producer

S-OUTREACH - Outreach Support

Overview of business design as an agile process aiming to create and validate business models

Up next

Schloss1
Christoph Heynen
2021-04-11
IdM-login / Passwort / Studon
Schloss1
Christoph Heynen
2021-04-11
IdM-login / Passwort / Studon
Schloss1
Christoph Heynen
2021-04-11
IdM-login / Passwort / Studon
Schloss1
Christoph Heynen
2021-04-11
IdM-login / Passwort / Studon
Schloss1
Christoph Heynen
2021-04-11
IdM-login / Passwort / Studon

More clips in this category "Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Zentralbereich"

2024-02-01
IdM-login / Studon
protected  
2024-02-01
IdM-login / Studon
protected  
2024-02-01
IdM-login / Studon
protected  
2024-01-22
IdM-login / Studon
protected