1 - Business Design - Introduction/ClipID:30743 next clip

Recording date 2021-04-11

Via

IdM-login / Passwort / Studon

Language

English

Organisational Unit

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Producer

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Overview of business design as an agile process aiming to create and validate business models

Up next

Schloss1
Christoph Heynen
2021-04-11
IdM-login / Passwort / Studon
Schloss1
Christoph Heynen
2021-04-11
IdM-login / Passwort / Studon
Schloss1
Christoph Heynen
2021-04-11
IdM-login / Passwort / Studon
Schloss1
Christoph Heynen
2021-04-11
IdM-login / Passwort / Studon
Schloss1
Christoph Heynen
2021-04-11
IdM-login / Passwort / Studon

More clips in this category "Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg"

2022-07-04
IdM-login
protected  
2022-07-04
IdM-login
protected  
2022-07-04
Studon
protected  
2022-07-01
Studon
protected  
2022-07-01
IdM-login
protected