1 - Processing of Polymers SS2024/ClipID:52668 next clip

Recording date 2024-04-23

Via

Studon

Language

English

Organisational Unit

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Producer

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Lecture by Dr. Joachim Kaschta

Up next

Schloss1
Dr.-Ing. Joachim Kaschta
2024-04-30
Studon
Schloss1
Dr.-Ing. Joachim Kaschta
2024-05-07
Studon

More clips in this category "Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg"

2024-05-16
IdM-login
protected  
2024-05-16
IdM-login
protected  
2024-05-16
Studon
protected  
2024-05-14
Studon
protected