9 - Medical Engineering II SS 2024 Lecture 01/07/2024/ClipID:53436 previous clip next clip

Recording date 2024-07-01

Language

English

Organisational Unit

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Producer

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

CT part 2, reconstuction, artifacts

Up next

IdeaLab
Prof. Dr. Florian Knoll
2024-07-08
IdM-login
Schloss1
Prof. Dr. Florian Knoll
2024-07-15
IdM-login

More clips in this category "Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg"

2024-07-18
IdM-login
protected  
2024-07-18
IdM-login
protected  
2024-07-17
IdM-login
protected  
2024-07-17
IdM-login
protected  
2024-07-17
IdM-login
protected