Interskandinavische Studien: Språken i Norden och interskandinavisk språkförståelse. Språkgemenskap så in i Norden? 2021 /CoursesID:2581
- Most recent entry on 2021-06-17
Keywords: Dänemark Skandinavistik Interskandinavische Studien Språken i Norden Interskandinavisk språkförståelse Dansk sproghistorie Danske sprognormer Dansk sprogpolitik som skiller sig ud fra svensk og norsk Rezeptives Verständnis der skandinavischen Sprachen Språkpolitiska perspektiv Språksituationen i Sverige Språkrådet Sverige Svenska Språkpolitikk og språksituasjonen i Norge Norsk Norge Grammatisk variasjon i det nordiske språkområdet Norwegisch Språklig kontrast och kontinuitet i Norden

Lecturer

Karina Brehm

Organisational Unit

Professur für Komparatistik (Vergleichende Literaturwissenschaft) mit dem Schwerpunkt nordeuropäische Literaturen/Skandinavistik

Recording type

Vorlesungsreihe

Via

Free

Language

German

Im Vertiefungsmodul Interskandinavische Studien II wird das Wissen in folgenden Bereichen vertieft: Kontrastives, rezeptives Verständnis der skandinavischen Sprachen. Das Hauptaugenmerk des Kurses liegt auf einem vertieften interskandinavischen Sprachverständnis. Die Lehrveranstaltung findet als ZOOM-Meeting statt. Die Gastvorlesungen aus den skandinavischen Ländern finden mit freundlicher Unterstützung vom The Coordinating Committee for Nordic Studies Abroad/ Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet (SNU) statt.
Inom ramen för kursen „Interskandinaviska studier“ som ges under höster 2021 inom Skandinavistiken vid FAU, ämnar den planerade digitala föreläsningsserien via ZOOM att förmedla en bild av språken i Norden och den nordiska språkgemenskapen, deras historiska utveckling och inbördes släktskapsförhållanden ur språkhistoriska och språkpolitiska perspektiv. I föreläsningsserien söker vi svar på frågor som: Vad innebär egentligen den interskandinaviska språkförståelsen? Hur och när utvecklades det urnordiska språket till de moderna språken isländska, färöiska, norska, svenska och danska? Varför räknas finska, samiska och grönländska inte till de nordiska språken fastän de är språk i Norden? Föreläsningsseriens syfte är att med fokus på den primära nordiska språkgemenskapen, dvs gemenskapen mellan och förekomsten av de tre sinsemellan begripliga nationalspråk danska, norska och svenska, som nästan ger unika möjligheter att visa på förståelsen mellan grannspråk, förmedla en bild av språken i Norden och den nordiska språkgemenskapen.

Associated Clips

Episode
Title
Lecturer
Updated
Via
Duration
Media
1
Dansk sproghistorie, danske sprognormer og sprogpolitik som skiller sig ud fra svensk og norsk, Pia Quist, Professor, ph.d. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab København (Danmark)
Karina Brehm
2021-05-07
Free
00:45:21
2
Språkpolitiska perspektiv och språksituationen i Sverige, Harriet Kowalski Avdelningschef vid Institutet för språk och folkminnen Språkrådet (Sverige) & Anna Gezelius Samordnare vid Institutet för språk och folkminnen Språkrådet (Sverige)
Karina Brehm
2021-05-14
Free
01:08:48
3
Teil 1/2: Grammatisk variasjon i det nordiske språkområdet, Øystein A Vangsnes Professor nordisk språkvitskap Institutt for språk og kultur UiT Norges arktiske universitet Tromsø (Norge)
Karina Brehm
2021-05-20
Free
00:28:39
4
Teil 2/2: Grammatisk variasjon i det nordiske språkområdet, Øystein A Vangsnes Professor nordisk språkvitskap Institutt for språk og kultur UiT Norges arktiske universitet Tromsø (Norge)
Karina Brehm
2021-05-20
Free
00:38:38
5
Språkpolitikk og språksituasjonen i Norge, Unn Røyneland Professor, Nestleiar ved MultiLing Universitetet i Oslo (Norge)
Karina Brehm
2021-05-21
Free
00:56:43
6
Språklig kontrast och kontinuitet i Norden, Lise Horneman Hansen Universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk Uppsala universitet (Sverige)
Karina Brehm
2021-05-27
Free
01:30:18
7
Sprogpolitiske perspektiver og sprogsituationen i Danmark, Eva Skafte Jensen Seniorforsker Dansk Sprognævn (Danmark)
Karina Brehm
2021-05-28
Free
00:40:08
8
Minoritetsspråk i Sverige, Ingela Valfridsson Universitetsadjunkt och samordnare för minoritetsspråk vid Institutionen för språkstudier Umeå universitet (Sverige) Minoritetsspråk i Sverige
Karina Brehm
2021-06-10
Free
01:17:29
9
Minoritätensprachen in Schweden, Ingela Valfridsson Universitetsadjunkt och samordnare för minoritetsspråk vid Institutionen för språkstudier Umeå universitet (Sverige) Minoritetsspråk i Sverige
Karina Brehm
2021-06-11
Free
01:30:39
10
Internordisk och interskandinavisk språkförståelse, Katarina Lundin Docent i nordiska språk och lektor i svenska vid Språk- och litteraturcentrum Lunds universitet (Sverige)
Karina Brehm
2021-06-17
Free
00:56:04