Verabschiedung und Amtsübergabe - Unipräsident /CoursesID:375

Detailed information

Most recent entry on 2015-03-31 

Organisational Unit

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Recording type

Festveranstaltung

Via

Free

Language

German

Associated Clips

Episode
Title
Lecturer
Updated
Via
Duration
Media
1
Verabschiedung und Amtsübergabe - Unipräsident
Prof. Dr. Christoph Korbmacher
2015-01-31
Free
00:14:33
2
Verabschiedung und Amtsübergabe - Unipräsident
Prof. Dr. Christoph Korbmacher
2015-03-31
Free
00:23:29
3
Verabschiedung und Amtsübergabe - Unipräsident
Prof. Dr. Johanna Haberer
2015-03-31
Free
00:22:11
4
Verabschiedung und Amtsübergabe - Unipräsident
Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske, Prof. Dr. Joachim Hornegger
2015-03-31
Free
00:44:09

More courses in this category "Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg"

Schloss1
Dr.-Ing. Dieter Braisch
lecture
2022-02-09
IdM-login / Studon
Schloss1
Wolfgang Mehringer
2021-06-25
IdM-login
Schloss1
Stephan Müller
Tutorial
2021-02-04
Studon
Schloss1
Mariann Schwaß
Tutorial
2020-12-01
Passwort / Studon